Раздел Завдання для самоперевірки до розділу 2 (частина 2)