Раздел РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 12. ВИПАРОВУВАННЯ І КОНДЕНСАЦІЯ РІДИН. ПИТОМА ТЕПЛОТА ПАРОУТВОРЕННЯ РЕЧОВИНИ