Раздел РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 13. ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА