Раздел РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 16. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (ККД) ТЕПЛОВОГО ДВИГУНА