Раздел РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. § 25. ДІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. НАПРЯМОК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ