Раздел РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. § 8. ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС