Раздел РОЗДІЛ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. Контрольні запитання