Раздел § 4. Залежність розмірів тіл від температури - § 10. Тепловий баланс № Стор. 30 - 58