Раздел § 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні