Раздел РОЗДІЛ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини. § 31. Йонний зв'язок