Раздел Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. § 14. Оксиди в природі. Використання оксидів