Раздел Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. § 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості