Раздел Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. § 17. Хімічні властивості основ