Раздел РОЗДІЛ 2. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 7. Кислоти