Раздел § 5. Словосполучення. Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова