Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. § 6. Види речення за метою висловлювання. Окличні речення