Раздел § 16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом