Раздел § 5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням