Раздел § 6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення