Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 10. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ