Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 22. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ