Раздел Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. 11. Мовностилістичні поради з уживання словосполучень