Раздел Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. 13. Речення. Різновиди речень за метою висловлення та інтонацією