Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 14. Додаток - другорядний член речення