Синтаксис. Пунктуація

 1. § 5. Словосполучення50 - 59

 2. § 6. Речення60 - 84

 3. § 7. Головні члени двоскладного речення88 - 97

 4. § 8. Способи вираження підмета98 - 107

 5. § 9. Простий і складний присудок108 - 111

 6. § 10. Дієслівний складений присудок113 - 120

 7. § 11. Іменний складений присудок122 - 130

 8. § 12. Речення поширені й непоширені134 - 145

 9. § 13. Прикладка як різновид означення146 - 156

 10. § 14. Додаток - другорядний член речення157 - 164

 11. § 15. Обставина - другорядний член речення166 - 175

 12. § 16. Порівняльний зворот176 - 185

 13. § 17. Порядок слів у реченні187 - 194

 14. § 18. Головний член односкладного простого речення196 - 203

 15. § 19. Односкладне означено-особове речення204 - 214

 16. § 20. Односкладне узагальнено-особове речення215 - 224

 17. § 21. Односкладне неозначено-особове речення225 - 235

 18. § 22. Односкладне безособове речення236 - 248

 19. § 23. Односкладне називне речення249 - 257

 20. § 24. Односкладне речення як частина складного речення258 - 268

 21. § 25. Повне і неповне речення275 - 283

 22. § 26. Однорідні члени речення285 - 300

 23. § 27. Однорідні й неоднорідні означення301 - 313

 24. § 28. Узагальнювальні слова в реченнях314 - 325

 25. § 29. Речення зі звертаннями327 - 339

 26. § 30. Речення зі вставними словами340 - 359

 27. § 31. Поняття про відокремлені другорядні члени361 - 373

 28. § 32. Відокремлені означення374 - 380

 29. § 33. Відокремлені прикладки381 - 388

 30. § 34. Відокремлені обставини389 - 399

 31. § 35. Відокремлені додатки400 - 407

 32. § 36. Повторення відомостей про словосполучене й просте речення409 - 419