Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 23. Односкладне називне речення