Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 7. Головні члени двоскладного речення