Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 11. Іменний складений присудок