Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 31. Поняття про відокремлені другорядні члени