Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 25. Повне і неповне речення