Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 8. Способи вираження підмета