Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 36. Повторення відомостей про словосполучене й просте речення