Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 13. Прикладка як різновид означення