Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 28. Узагальнювальні слова в реченнях