Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 17. Порядок слів у реченні