Раздел Синтаксис. Пунктуація. § 10. Дієслівний складений присудок