Раздел 25. Односкладні речення як частини складного речення