Раздел 26. Повні й не повні речення. Тире в неповних реченнях