Раздел Просте ускладнене речення . 29. Речення з кількома рядами однорідних членів