Раздел 29. Речення з кількома рядами однорідних членів