403. Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі