Раздел Параграф 2. Квадратична функція. Розділ 10. Як побудувати графіки функцій y=f(x)+b і y=f(x+a), якщо відомо графік функції y=f(x).