Раздел Параграф 2. Квадратична функція. Розділ 13. Системи рівнянь з двома змінними.