Раздел § 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи. 12. Рівняння з двома змінними та його графік