Раздел § 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи. 14. Розв’язування систем рівнянь із двома змінними методом підстановки і методами додавання та множення