Раздел § 2. Квадратична функція. 5. Як побудувати графіки функцій y = kf(x) і y = f(kx), якщо відомо графік функції y = f(x)