Раздел § 2. Квадратична функція. 6. Як побудувати графіки функцій y = f(x) + b і y = f(x + a), якщо відомо графік функції y = f(x)