Раздел § 2. Квадратична функція. 7. Як побудувати графіки функцій y = f(|x|) і y = |f(x)|, якщо відомо графік функції y = f(x)