Фізичні основи бережливого природокористування. Фізика та екологія