ст33завд2. Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства